عوامل درونی وخارجی ایجاد اضطراب امتحان در دانش آموزان

به طور کلی عوامل درونی و خارجی، 2 عاملی‌اند که موجب بروز اضطراب در شب‌های امتحان می‌شوند. مطالعه بدون برنامه‌ریزی، پایین بودن اعتماد به نفس یا خودباوری، ضعیف بودن پایه درسی فرد و روش‌های نادرست مطالعه از عوامل درونی، و وضع خانواده و معلمان مدرسه، برخی شیوه‌های آموزشی مدارس، دوستان و همکلاسی‌ها، از عوامل خارجی است.

/ 0 نظر / 2 بازدید