تبریک موفقیت

کسب رتبه اول

 تئاتر صحنه ای و عروسکی شهرستان خمینی شهر

توسط گروه تئاتر دبستان پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان

را به همه دانش آموزان عزیز ، اولیای گرامی ومعلمان بزرگوار

ونیز جناب آقای وزیریان مدیر محترم مجتمع آموزشی

تبریک عرض می نمایم

برخود لازم می دانم در این زمینه از زحمات همه دانش آموزان عضو تئاتر

ونیز جناب آقای شیخی و

آقای مصطفی جعفری خوزانی (نویسنده نمایشنامه ها)تشکر نمایم.

/ 0 نظر / 23 بازدید