سرویس رفت وآمد دانش آموزان غیر ساکن در دانشگاه صنعتی اصفهان

(قابل توجه والدین  غیر ساکن در دانشگاه صنعتی)

جهت عقد قرار داد با شرکت سرویس دهنده رفت و آمد دانش آموزان

در طول سال تحصیلی 94-93

در اسرع وقت به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

خمینی شهر - میدان قدس - بلوار شهید بهشتی - قبل از تقاطع دوم

نرسیده به شهرداری منطقه 4

خیابان عمران جنب مهد قران کریم

شرکت سرویس دانش آموزی مهدیار

تلفن تماس :

33604041

09130086679

 

/ 0 نظر / 48 بازدید