زمان حضور برای مصاحبه پیش دبستانی(گروه دوم حروف ر تا ص ) چهار شنبه 21 خرداد93

ساعت 8 صبح

آقای افشین رمضانی -- آقای محمدرحمتی

ساعت 8:15

آقای اسکندر رضوانی -- آقای فرهان رئیس ناد

ساعت  8:30

آقای حامد رضایی -- آقای امیر حسین ربیعی

ساعت 8:45

آقای محمدروح اللهی -- آقای شنتیا رفیعی

ساعت 9 :

آقای میلاد رنجبر -- آقای شایان راعی

ساعت 9:15

آقای کی ارمین زلقی -- آقای علیرضا روح اللهی

ساعت 9:30

آقای پارسا رهنما -- آقای علی روح اللهی

9:45 :

محمد حسین زارعی -- امیر حسین ربیعی

10 :

سهیل سلیمانی -- آرمان سلیمانی

10:15 :

امیر محمد سلیمی -- امیر علی سبحانی

10:30 :

علی سلیمانی -- محمد سجاد سرخی

10:45 :

علی سلیمانی -- محمد مبین شاهین

11 :

محمد مبین شاهین -- علی شهبازی فر

11:30 :

محمد شریفی -- فرزین شفیعی

11:45  :

مهدی صادقیان -- فردین صمدی

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید