ملاقات والدین با مدیریت دبستان واعضای انجمن

دومین جلسه ملاقات والدین دانش آموزان

با مدیر دبستان و اعضای انجمن اولیاء ومربیان

امروز(11اردیبهشت ماه)

ساعت 13:45 تا 15:30

سالن شهید فتوحی(شماره8) دانشگاه صنعتی

اصفهان

/ 0 نظر / 19 بازدید