بهاریه 91

پروردگارا در روزهای پایانی سال 1390،

به خواب دوستانم ، آرامش

به بیداریشان ،آسایش

به زندگیشان ، عافیت

به عشقشان ،ثبات

به مهرشان ، وفا

به عمرشان ،عزّت

به رزقشان ، برکت

و

به وجودشان صحّت عطا فرما

وسال جدید را سالی پُر از سلامتی وموفقیت برای آنان قرار ده

نوروز تان پیروز       هرروزتان نوروز

/ 0 نظر / 2 بازدید