منتخبین ورودی پایه اول دبستان

آقایان :

محمد شایان خانی

آریا یزدانی

حمیدرضا رستمی

حامد امینی

پارسا عابدینی

محمد مهدی بختیاری

معراج بهمنی

آریا زمانی

طاها عموسلطانی

مرتضی کوچکی

امیر حسین نیکخواه

حامد دادخواه

امیر حسین یاری

بهزاد عباسی

اشکان رحمتی

علی محمد گودرزی

امیر محمد محب محمدی

شهروز حاج هاشمی

محسن حبیبی

عرشیا گودرزی

علی فاضل

امیر عیاس کوثر

/ 0 نظر / 20 بازدید