تشکر از همکاری اولیاء محترم

به لطف خدا وند ، پیاده روی خانوادگی با حضور باشکوه والدین ،دانش آموزان وهمکاران محترم دبستان انجام شد.لذا برخود واجب می دانم ازوالدینی که در پیاده روی شرکت نمودند وهمچنین روابط عمومی وانتظامات دانشگاه صنعتی، خالصانه تشکر نمایم.

برادر شما--- سید محمدرضا موسوی زاهد

/ 0 نظر / 2 بازدید