زمان حضور برای مصاحبه (گروه اول: حرف الف تا د ) پنج شنبه 8 خرداد93

به نام خدا

لطفاً در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله حذف از مصاحبه تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-    آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

 

پنج شنبه 8 خردادماه 93:

آقای ابراهیمی رضا ساعت 8:30 صبح

آقای ابراهیمی امیر ارشیا ساعت 8:30 صبح

آقای امیر یوسفی  پارسا ساعت 8:45 صبح

آقای  ابطحی سید علی ساعت 8:45 صبح

آقای احترامیان آرش ساعت 9 صبح

آقای فواد ایلیا ساعت 9 صبح

آقای آقا طاهری ماهان ساعت 9:15 صبح

آقای ارفع الرفیعی محمد رضا ساعت 9:15 صبح

آقای امینی حامد ساعت 9:30 صبح

آقای اکبری عرفان ساعت 9:30 صبح

آقای آقا محمدی مانی ساعت 9:45 صبح

آقای  ابرقوئیان آریا ساعت 9:45 صبح

آقای امامی محمد مهدی ساعت 10 صبح

آقای بدیهی اشکان ساعت 10 صبح

آقای  بصیری عرفان ساعت 15: 10 صبح

آقای باقری پوریا ساعت 15: 10 صبح(7742)

آقای براتیان آریا ساعت 30: 10 صبح

آقای  بابایی علیرضا ساعت 30: 10 صبح

آقای بختیاری محمدرضا ساعت 45: 10 صبح

آقای بابایی حسین ساعت 45: 10 صبح

آقای  بابایی(0933)  ساعت 11 صبح

آقای باقری پوریا   ساعت 11 صبح(0465)

آقای پریشانی آرمین ساعت 15: 11 صبح

آقای  پرنده طاها ساعت 15: 11 صبح

آقای پور محمدی محمد مهدی ساعت 30: 11 صبح

آقای پیمانی علی ساعت 30: 11 صبح

آقای پرنده محمد متین ساعت 45: 11 صبح

آقای ترک نژاد آریان ساعت 45: 11 صبح

آقای  تقی مومنی محمد امین   ساعت 12 ظهر

آقای   تیموری علی   ساعت 12 ظهر

آقای ترک زاده پوریا ساعت 15: 12 بعداز ظهر

آقای تمنایی امیر عباس ساعت 15: 12 بعداز ظهر

آقای جعفری فرهام ساعت 30: 12 بعداز ظهر

آقای جانثاری امیر علی ساعت 30: 12 بعداز ظهر

آقای جعفری پارسا ساعت 45: 12 بعداز ظهر

آقای چوبداران سجاد ساعت 45: 12 بعداز ظهر

آقای  حسن زاده محمد مهدی ساعت 30: 13 بعداز ظهر

آقای   حسینی امیر محمد ساعت 30: 13 بعداز ظهر

آقای   حاج محمودی امیر علی ساعت 45: 13 بعداز ظهر

آقای   حاج  هاشمی امیر محمد ساعت 45: 13 بعداز ظهر

آقای    حسینی (60711) ساعت 14 بعداز ظهر

آقای   حاج هاشمی آرین ساعت 14 بعداز ظهر

آقای    حمیدی علی  ساعت 15: 14 بعداز ظهر

آقای    حاج باقری فرشید  ساعت 15: 14 بعداز ظهر

آقای    حاج هاشمی ماهان  ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    حاج هاشمی شهروز ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    حاجی   مرادی پارسا ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   حسینی امیر محمد ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   حسینی  محمد طاها ساعت 15 بعداز ظهر

آقای   حبیب الهی رامین ساعت 15 بعداز ظهر

آقای   حداد محمد مهدی ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای   حسینی سید علی ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای   حاج هاشمی مهدی ساعت 30: 15 بعداز ظهر

آقای   حاج باقری علی ساعت 30: 15 بعداز ظهر

آقای   حیدری امیر علی ساعت 45: 15 بعداز ظهر

آقای   حبیبی محسن ساعت 45: 15 بعداز ظهر

آقای   خضری علی ساعت 16 بعداز ظهر

آقای    خانی محمد شایان ساعت 16 بعداز ظهر

آقای   خزائی سراج ساعت 15: 16 بعداز ظهر

آقای   خراسانی شایان ساعت 15: 16 بعداز ظهر

آقای   خسرویان امین ساعت 30: 16 بعداز ظهر

آقای   خاشعی یوسف ساعت 30: 16 بعداز ظهر

آقای   خزائی علی ساعت 45: 16 بعداز ظهر

آقای   دهباشی مهدی ساعت 45: 16 بعداز ظهر

آقای   دادخواه حامد ساعت 17 بعداز ظهر

آقای   دادخواه حسین ساعت 17 بعداز ظهر

آقای   دباغ متین ساعت 15: 17 بعداز ظهر

  آقای   دباغ سجاد ساعت 15: 17 بعداز ظهر

 

 

 

 

 

 سایر اسامی براساس حروف الفبا به ترتیب اعلام خواهد گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید