بچه ها متشکرم

امروز برای عرض تبریک حضوری، خدمت آقای سیلانی

به دبستان پسرانه مراجعه نمودم

ومورد لطف همکاران بزرگوار ودانش آموزان خوب دبستان قرار گرفتم

دانش آموزانی که از آغوش پر مهر ومحبت خود مرا رها ننمودند

وبا روحیه زلال کودکی خود از من استقبال کردند

این خاطره را هرگز از یاد نخواهم بُرد

وبا تمام وجود می گویم:

بچه ها متشکرم

وهرجا باشم ، دوستتان داشته وخواهم داشت

سید محمدرضا موسوی زاهد

/ 0 نظر / 93 بازدید