والدین محترم حائز رتبه ممتاز در مسابقه آموزش عملی احکام

والدین محترم نوآموزان ودانش آموزان زیر در مسابقه آموزش عملی احکام

حائز رتبه ممتاز گردیدند:

آرین رضایی (پایه اول)

سید ایلیا حجازی (پیش دبستانی)

صدرا سرتیپ ( پیش دبستانی)

فرزاد پریشانی (پایه اول)

امیر مهدی توکلی نژاد ( پیش دبستانی)

ستار شاهین (پایه اول)

رضا علی عسگری (پایه چهارم)

/ 0 نظر / 21 بازدید