زمان حضور برای مصاحبه (گروه سوم حرف س،ش ) شنبه 17 خرداد93 نوبت صبح

شنبه 17 خردادماه 93 ( نوبت صبح):

آقای  سلیمانی علی ساعت 8:30 صبح 

آقای سلطانی امیر محمد ساعت 8:45 صبح

آقای سعیدی امیر علی ساعت 9 صبح

آقای سبحانی سجاد ساعت 9:15 صبح

آقای سعیدی مهدی ساعت 9:30 صبح  

آقای سروش امیر محمد ساعت 9:45 صبح 

آقای سلطانی محمد حسام ساعت 10 صبح 

آقای  شیروی نیما ساعت 15: 10 صبح 

آقای شهسواری امیر مهدی ساعت 30: 10 صبح 

آقای شیروی متین ساعت 45: 10 صبح 

آقای شعبانی آسان  ساعت 11 صبح

آقای شجاعی محمد حسین ساعت 15: 11 صبح

آقای شاه مندی شایان(شایگان) ساعت 30: 11 صبح

آقای شیرعلی منصور ساعت 45: 11 صبح

آقای شجاعی علی   ساعت 12 ظهر

آقای شاهین امیر علی ساعت 15: 12 بعداز ظهر

آقای شگرف نیا امیر حسین ساعت 30: 12 بعداز ظهر

لطفا ٌ در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله حذف از مصاحبه تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-    آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

 

/ 0 نظر / 21 بازدید