درخششی علمی -آموزشی برای دبستان ما

تیم تدریس دبستان پسرانه  دانشگاه صنعتی اصفهان در جشنواره الگوهای تدریس منطقه خمینی شهر خوش درخشیدند وضمن کسب رتبه اول منطقه ،به جشنواره استانی راه یافتند.

کسب این رتبه علمی را به مدیران، همکاران ووالدین دبستان پسرانه تبریک عرض نموده برای آنان موفقیتهای بیشتری را خواهانیم.

تیم تدریس پایه سوم دبستان پسرانه:

سرکار خانم مهری سعیدی،ملیحه سالمی وعصمت(لیلا) سعیدی

/ 0 نظر / 3 بازدید