عروج ملکوتی حضرت امام (ره)

من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

سالروز عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)

راتسلیت عرض نموده

ویاد وخاطره  خمینی عزیز وفرزندان بزرگوارشان

حاج آقا مصطفی و حاج احمد آقا

را همواره گرامی خواهیم داشت

/ 0 نظر / 24 بازدید