زمان حضور برای مصاحبه (گروه دوم حرف ر،ز ) یک شنبه 11 خرداد93

لطفا ٌ در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله حذف از مصاحبه تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-    آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

 

یک شنبه 11 خردادماه 93:

آقای  رحمتی امیر حسین ساعت 8:30 صبح

آقای رضایی امیر حسین ساعت 8:45 صبح(9606)

آقای رستمی حمیدرضا ساعت 9 صبح

آقای رجبی آریا ساعت 9:15 صبح

آقای رجبی آرین ساعت 9:30 صبح

آقای روح الهی امیر حسین ساعت 9:45 صبح

آقای راعی آرمان ساعت 10 صبح

آقای  رحیمی امیر حسین ساعت 15: 10 صبح

آقای رضایی میلاد ساعت 30: 10 صبح

آقای رضایی امیر حسین ساعت 45: 10 صبح(3503)

آقای رضا خواه الیاس  ساعت 11 صبح

آقای رئیسی فر بهبود ساعت 15: 11 صبح

آقای رضایی حسین ساعت 30: 11 صبح

آقای رحمتی اشکان ساعت 45: 11 صبح

آقای  رحمتی ارشیا   ساعت 12 ظهر

آقای زادهوش علی ساعت 15: 12 بعداز ظهر

 

آقای زمانی آریا ساعت 30: 12 بعداز ظهر

 

آقای زارعی محمدحسین ساعت 45: 12 بعداز ظهر

 

آقای زین العابدینی ابوالفضل ساعت  13 بعداز ظهر


/ 0 نظر / 22 بازدید