زمان حضور برای مصاحبه (گروه چهارم حرف ص،ط،ع،غ،ف،ق ) شنبه 17 خرداد93 نوبت عصر

لطفا ٌ در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله حذف از مصاحبه تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-    آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

شنبه 17 خردادماه 93 ( نوبت بعداز ظهر):

 

آقای  صادقی پارسا ساعت 30: 13 بعداز ظهر

آقای   صانعی سیاوش ساعت 30: 13 بعداز ظهر

آقای   صالحی سام ساعت 45: 13 بعداز ظهر

آقای   صفاری آرش ساعت 45: 13 بعداز ظهر

آقای     صفار امیر ساعت 14 بعداز ظهر

آقای   صرامی یاسین ساعت 14 بعداز ظهر

آقای    صادقی رضا  ساعت 15: 14 بعداز ظهر

آقای    صالح ابوالفضل  ساعت 15: 14 بعداز ظهر

آقای   صالحی علی  ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    طاهری سبحان ساعت 30: 14 بعداز ظهر

آقای    عزیزی حسین ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   عمو سلطانی طاها ساعت 45: 14 بعداز ظهر

آقای   عیدی امیر حسین ساعت 15 بعداز ظهر

آقای   عادلی امیر حسین ساعت 15 بعداز ظهر

آقای   عباسی هادی ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای   عمادی علی ساعت 15: 15 بعداز ظهر

آقای   عابدینی پارسا ساعت 30: 15 بعداز ظهر

آقای   عباسی بهزاد ساعت 30: 15 بعداز ظهر

آقای   علیجانی علی ساعت 45: 15 بعداز ظهر

آقای   علیجانی امیر محمد ساعت 45: 15 بعداز ظهر

آقای   عظیمی مهدی ساعت 16 بعداز ظهر

آقای    عشقی امیر حسین ساعت 16 بعداز ظهر

آقای   غلامی امیر حسین ساعت 15: 16 بعداز ظهر

آقای   فتحیان محمد ساعت 15: 16 بعداز ظهر

آقای   فخاری کیارش ساعت 30: 16 بعداز ظهر

آقای   فیاض آرش ساعت 30: 16 بعداز ظهر

آقای   فلاحتی ارسلان ساعت 45: 16 بعداز ظهر

آقای   قصری علیرضا ساعت 45: 16 بعداز ظهر

آقای   قبادی مسعود ساعت 17 بعداز ظهر


/ 0 نظر / 23 بازدید