زمان حضور برای مصاحبه پیش دبستانی(گروه اول حروف الف تا د ) سه شنبه 20 خرداد93

به نام خدا

لطفا ٌ در ارتباط با مصاحبه فرزندتان به موارد ذیل توجه نمایید:

1-    حضور پدر ومادر(به همراه فرزند)  در روز مصاحبه ضروری می باشد.

2-    اصل شناسنامه فرزندتان برای ارائه به مسوول مربوطه دبستان همراهتان باشد.

3-    چنانچه راس ساعت ذکر شده برای مصاحبه حضور نیابید،به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می گردد واز دادن نوبت دیگری برای مصاحبه معذور می باشیم.

4-    فرزند خود را برای شرایط مصاحبه آماده نمایید تا بتواند از زمان اختصاص یافته ، به خوبی استفاده نماید.

5-    مصاحبه توسط دو نفر انجام می گردد بنابراین ساعت مشابه برای دو شخص متفاوت ، اشکالی در امر مصاحبه ایجاد نخواهد نمود.

6-  آدرس دبستان پسرانه :

دانشگاه صنعتی اصفهان – خیابان شهرک علمی ، تحقیقاتی – مقابل ایستگاه آتش نشانی

 

 سه شنبه 20 خردادماه 93:

آقای امیر کیان انصاری ساعت 8 صبح

آقای محمدرضا استادی ساعت 8 صبح

آقای محمدابوطالبی ساعت 8:15 صبح

آقای  احمد امیرفتاحی ساعت 8:15 صبح

آقای پارسا افراز ساعت 8:30 صبح

آقای اشکان ابطحی ساعت 8:30 صبح

آقای پارسا احمدی ساعت 8:45 صبح

آقای ابوالفضل احمدی ساعت 8:45 صبح

آقای عارف امیر یوسفی ساعت 9 صبح

آقای امیر علی باقری ساعت 9 صبح

آقای هومن باقری ساعت 9:15 صبح

آقای  امین بدیهی ساعت 9:15 صبح

آقای بنیامین توکلی ساعت 9:30 صبح

آقای مهدی توکلی ساعت 9:30 صبح

آقای  شایان جلالی ساعت 45: 9 صبح

آقای علی جعفری ساعت 45: 9 صبح

آقای امیر علی جان مرد ساعت 10 صبح

آقای  یاسر حبیب الهی ساعت 10 صبح

آقای محمدمهدی حاجیان ساعت 15: 10 صبح

آقای امیر علی حاجیان ساعت 15: 10 صبح

آقای  سروش حیدری  ساعت 10:30 صبح

آقای محمدامین حاج حیدری   ساعت 10:30 صبح

آقای علی حاجی باقری ساعت 45: 10 صبح

آقای  آرمان حسینی ساعت 45: 10 صبح

آقای پارسا حاج هاشمی ساعت 11 صبح

آقای پارسا حیدری ساعت 11 صبح

آقای آریا حسین زاده ساعت 15: 11 صبح

آقای همایون حاج باقری ساعت 15: 11 صبح

آقای  سید رضا حسینی   ساعت 11:30 ظهر

آقای  نویان خیام باشی   ساعت 11:30 ظهر

آقای یوسف خاشعی ساعت 45: 11 بعداز ظهر

آقای علی خمسه ساعت 45: 11 بعداز ظهر

آقای سید مهدی خلیفه سلطانی ساعت 12 بعداز ظهر

آقای ماهان دریا بر ساعت 12 بعداز ظهر

/ 0 نظر / 23 بازدید