زمان حضور برای مصاحبه پیش دبستانی(گروه سوم حروف ض تاگ ) پنج شنبه 22 خرداد93

ساعت 8 صبح :

آقایان  مهدی فریدی *  پرهام ضرابی

ساعت 8:15 صبح :

آقایان  محمد حسین عشقی *  مهدی علیرضایی

ساعت 8:30 صبح :

آقایان  عرشیا عباسی *  پارسا عظیمی

ساعت 8:45 صبح :

آقایان  علیرضا عظیمی *  فرزاد عبدالی

ساعت 9صبح :

آقایان  پرهام عربیان *  پرهام فرهان

ساعت 9:15 صبح :

آقایان  طاها قدیری *  شایان قمی

ساعت 9:30 صبح :

آقایان  ابوالفضل قاسمی *  عرفان قاسمی

ساعت 9:45صبح :

آقایان  مهدی قاسمی *  محمد یاسین کربلایی

ساعت 10 صبح :

آقایان  محمد مهدی کندری *  ایلیا کریمی

ساعت 10:15 صبح :

آقایان امیر حسین کریمی *  سبحان کریمیان

ساعت 10:30 صبح :

آقایان عرفان *  علی کرمانی

ساعت 10:45 صبح :

محمد امین گرسیوز * رحمتی

/ 0 نظر / 21 بازدید