شرایط سنّی ثبت نام دانش آ موزان اول دبستان

دانش آموزانی  می توانند در  اول دبستان  ثبت نام نمایند

که متولد نیمه دوم سال 86 ونیمه اول سال87

باشند

(86/7/1 لغایت 87/7/1) 

/ 0 نظر / 29 بازدید