زمانبندی جشن پایان سال تحصیلی همراه با اهداء کارنامه وجوایز

پایه های چهارم وپنجم:

شنبه 10 خردادماه از ساعت 14 تا  16:30

تالار شهید فتوحی(شماره 8) دانشگاه صنعتی

 

پایه های دوم وسوم :

یک شنبه 11 خردادماه از ساعت 14 تا 16:30

تالار شهید فتوحی ( شماره 8) دانشگاه صنعتی

 

جشن الفبا پایه اول :

دوشنبه 12 خردادماه از ساعت 9تا 12 صبح

تالار شهید فتوحی ( شماره8) دانشگاه صنعتی

/ 0 نظر / 20 بازدید