عرض تبریک

سرکار خانم شریفی

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیریت دبستان دخترانه

دانشگاه صنعتی اصفهان

تبریک عرض نموده ،از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت

در سمت جدید را مسئلت می نمایم

یا علی مدد

سید محمدرضا موسوی زاهد

/ 0 نظر / 44 بازدید