دلنوشته ای برای معلم توسط یک دانش آموز

آموزگار مهربانم

وجودت را با تمام بزرگی آن در قلبم حس می کنم

نگاهت چه مهربان وصمیمی است

در ورای چهره خسته وچشمانکم فروغت ، قلبی به وسعت دریاغ ولطافت نسیم بهاری نهفته است که گلهای بهاری برای این همه صداقت عطر خودشان را به شما تقدیم می کنند.

دلسوزی شما را در کلاس به خوبی حس می کنم ومی دانم که وقتی با گچ بر تخته می نویسی

همه وجودت را میان دستانت گرفته ای وبین ما تقسیم می کنی

روزت مبارک باد

(سروش زهتاب -- دانش آموز پایه ششم)

/ 0 نظر / 107 بازدید